Quy định chung về việc trình bày và nội dung luận văn tốt nghiệp đại học ngành Kỹ Thuật Nhiệt áp dụng từ HK2 năm học 2019-2020. Sinh viên download tại link sau:

 https://drive.google.com/file/d/1cBYXd9Al77_zN7OxxDF7uDVGbf2Eya5e/view?usp=sharing

Trân trong./.

 

 

Ngành:  Kỹ thuật nhiệt

Chuyên ngành:   Kỹ thuật nhiệt lạnh

Ghi Chú

Kí hiệu

Loại Tiên Quyết/ Song Hành/ Học Trước

1

Môn Song Hành

2

Môn Học Trước

0

Môn Tiên Quyết
 

STT

MSMH

Tên môn học

Tín 
chỉ

Số tiết 

Tỉ lệ đánh giá (%)

Hình thức

TS

LT

TH

TN

BTL

DA

BT

BTL

TN

DA

KT

Thi

KT

Thi

Học kỳ 1

16

 

1

LA1003

Anh văn 1

2

60

0

60

0

   

0

0

0

0

40

60

TT

TT

2

MI1003

Giáo dục quốc phòng

0

0

0

0

0

   

0

0

0

0

0

   

0

3

PE1003

Giáo dục thể chất 1

0

30

8

0

22

   

0

0

0

0

0

100

 

TH

4

MT1007

Đại số tuyến tính

3

60

30

30

0

x

 

0

20

0

0

20

60

TT

VV

5

MT1003

Giải tích 1

4

75

45

30

0

x

 

0

20

0

0

20

60

TT

VV

6

PH1003

Vật lý 1

4

75

45

30

0

x

 

10

10

0

0

30

50

TTVV

TTVV

7

ME1001

Nhập môn về kỹ thuật

3

60

30

30

0

x

 

30

70

0

0

0

0

   

Học kỳ 2

18

 

1

LA1005

Anh văn 2

2

60

0

60

0

   

0

0

0

0

40

60

TT

TT

2

PE1005

Giáo dục thể chất 2

0

30

8

0

22

   

0

0

0

0

0

100

 

TH

3

MT1005

Giải tích 2

4

75

45

30

0

x

 

0

20

0

0

20

60

TT

VV

4

PH1005

Vật lý 2

4

75

45

30

0

x

 

10

10

0

0

30

50

TTVV

TTVV

5

PH1007

Thí nghiệm vật lý

1

30

0

0

30

   

0

0

50

0

0

50

 

TT

6

AS1003

Cơ lý thuyết

3

60

30

30

0

x

 

10

10

0

0

30

50

TT

TT

7

CI1003

Vẽ kỹ thuật

3

60

30

15

15

x

 

15

10

15

0

20

40

VV

MT

8

ME1005

Thực tập cơ khí đại cương 1

1

60

0

0

60

   

0

0

50

0

0

50

 

TH

Học kỳ 3

20

 

1

CH1003

Hóa đại cương

3

60

30

10

20

   

0

0

30

0

0

70

TT

TT

2

LA1007

Anh văn 3

2

60

0

60

0

   

0

0

0

0

40

60

TT

TT

3

PE1007

Giáo dục thể chất 3

0

30

8

0

22

   

0

0

0

0

0

100

 

TH

4

CI2003

Cơ lưu chất

3

60

30

15

15

   

10

0

20

0

20

50

TT

TT

5

ME2003

Nguyên lý máy

3

45

45

0

0

x

 

20

20

0

0

0

60

 

VV

6

CI2001

Sức bền vật liệu

3

60

30

15

15

x

 

0

10

20

0

10

60

 

VV

7

ME2001

Thực tập cơ khí đại cương 2

1

60

0

0

60

   

0

0

50

0

0

50

0

0

8

ME2021

Vẽ cơ khí

3

75

15

30

30

x

 

20

20

20

0

0

40

 

VV

9

SP1007

Pháp luật Việt Nam đại cương

2

30

30

0

0

   

0

0

0

0

30

70

TT

TT

Học kỳ 4

19

 

1

LA1009

Anh văn 4

2

60

0

52

8

   

0

0

10

0

30

60

TT

TT

2

ME2005

Trang bị điện - điện tử trong máy công nghiệp

4

90

30

30

30

x

 

25

25

20

0

0

30

 

TT

3

CO1003

Nhập môn về lập trình

3

60

30

0

30

x

 

0

30

30

0

0

40

 

TTVV

4

ME2007

Chi tiết máy

3

60

30

15

15

x

 

25

20

15

0

0

40

 

VV

5

ME2011

Đồ án thiết kế

1

45

0

0

0

 

45.0

40

0

0

0

0

60

 

VD

6

ME2039

Bơm, quạt, máy nén

2

45

15

15

15

   

10

0

10

0

20

60

VV

VV

7

ME2041

Nhiệt động và truyền nhiệt

4

75

45

15

15

x

 

15

10

15

0

20

40

TN

TN

Học kỳ 5

18

 

1

SP1003

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin

5

105

45

60

0

   

20

0

0

0

30

50

TT

VV

2

MT2001

Xác suất và thống kê

3

45

45

0

0

x

 

0

20

0

0

20

60

TT

VV

3

ME3001

Kỹ thuật thủy lực và khí nén

3

60

30

15

15

x

 

10

10

20

0

10

50

VV

VV

4

ME2009

Kỹ thuật điều khiển tự động

3

60

30

15

15

x

 

35

20

15

0

0

30

 

TT

5

ME3035

Kỹ thuật lạnh

3

60

30

15

15

x

 

10

10

10

0

30

40

VV

VV

6

ME2029

Thực tập kỹ thuật (nhiệt)

1

45

0

0

45

   

0

0

100

0

0

0

   

Học kỳ 6

17

 

1

MT1009

Phương pháp tính

3

45

45

0

0

x

 

0

20

0

0

20

60

TT

VV

2

SP1005

Tư tưởng Hồ Chí Minh

2

45

15

30

0

   

20

0

0

0

20

60

TT

VV

3

ME3037

Điều hòa không khí

2

45

15

15

15

x

 

10

10

10

0

30

40

VV

VV

4

ME3041

Kỹ thuật sấy

2

30

30

0

0

x

 

0

20

0

0

20

60

VV

VV

5

ME3043

Lò hơi và thiết bị đốt

3

60

30

15

15

x

 

0

20

10

0

20

50

VV

VV

6

ME3045

Năng lượng tái tạo

2

30

30

0

0

x

 

10

20

0

0

30

40

TN

TN

Các môn tự chọn nhóm A (chọn 3 tín chỉ trong nhóm sau)

                             

7

ME3009

Các quá trình chế tạo

3

60

30

15

15

x

 

25

10

15

0

0

50

 

VV

8

ME2015

Vật liệu học và xử lý

3

60

30

15

15

x

 

10

10

20

0

20

40

VV

TT

9

ME3003

Dung sai và kỹ thuật đo

3

60

30

15

15

x

 

25

15

20

0

0

40

 

VV

10

ME4007

CAD/CAM

3

60

30

15

15

x

 

10

30

10

0

0

50

 

VV

11

ME3005

Thiết kế hệ thống cơ điện tử

3

60

30

30

0

x

 

40

20

0

0

0

40

 

VV

12

ME3215

Tối ưu hóa và quy hoạch thực nghiệm

3

60

30

30

0

x

 

40

20

0

0

0

40

 

VV

13

ME3021

Kỹ thuật nâng vận chuyển

3

60

30

15

15

x

 

15

10

15

0

20

40

 

VV

14

ME3203

Các quá trình chế tạo tiên tiến

3

60

30

15

15

x

 

10

10

20

0

10

50

VV

VV

15

ME3013

Hệ thống PLC

3

60

30

15

15

x

 

30

10

20

0

0

40

 

VV

16

ME3007

Vi điều khiển

3

60

30

15

15

x

 

30

10

20

0

0

40

 

VV

Học kỳ 6 (hè)

3

 

1

ME3039

Thực tập tốt nghiệp (KT Nhiệt)

3

0

0

0

0

   

0

0

0

0

0

100

 

BC

Học kỳ 7

16

 

1

ME2019

Môi trường và con người

3

60

30

15

15

x

 

20

15

15

0

0

50

 

VV

2

SP1009

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

3

60

30

30

0

   

20

0

0

0

30

50

TT

VV

3

ME4013

Đo lường và tự động hóa các quá trình nhiệt lạnh

3

60

30

15

15

x

 

0

20

20

0

20

40

VV

VV

4

ME4015

Trung tâm nhiệt điện

3

60

30

15

15

x

 

0

20

10

0

20

50

VV

VV

5

ME4053

Đồ án chuyên ngành (kt nhiệt)

1

45

0

0

0

 

45.0

0

0

0

0

0

100

   

6

ME4091

Đề cương luận văn tốt nghiệp (kt nhiệt)

0

0

0

0

0

   

0

0

0

0

0

100

   

Các môn tự chọn nhóm A (chọn 3 tín chỉ trong nhóm sau)

                             

7

ME3009

Các quá trình chế tạo

3

60

30

15

15

x

 

25

10

15

0

0

50

 

VV

8

ME2015

Vật liệu học và xử lý

3

60

30

15

15

x

 

10

10

20

0

20

40

VV

TT

9

ME3003

Dung sai và kỹ thuật đo

3

60

30

15

15

x

 

25

15

20

0

0

40

 

VV

10

ME4007

CAD/CAM

3

60

30

15

15

x

 

10

30

10

0

0

50

 

VV

11

ME3005

Thiết kế hệ thống cơ điện tử

3

60

30

30

0

x

 

40

20

0

0

0

40

 

VV

12

ME3215

Tối ưu hóa và quy hoạch thực nghiệm

3

60

30

30

0

x

 

40

20

0

0

0

40

 

VV

13

ME3021

Kỹ thuật nâng vận chuyển

3

60

30

15

15

x

 

15

10

15

0

20

40

 

VV

14

ME3203

Các quá trình chế tạo tiên tiến

3

60

30

15

15

x

 

10

10

20

0

10

50

VV

VV

15

ME3013

Hệ thống PLC

3

60

30

15

15

x

 

30

10

20

0

0

40

 

VV

16

ME3007

Vi điều khiển

3

60

30

15

15

x

 

30

10

20

0

0

40

 

VV

Học kỳ 8

15

 

1

ME4039

Luận văn tốt nghiệp (kt nhiệt)

9

0

0

0

0

   

0

0

0

0

0

100

   

Các môn tự chọn nhóm B (chọn 3 tín chỉ trong nhóm sau)

                             

2

IM1013

Kinh tế học đại cương

3

45

45

0

0

x

 

0

20

0

0

35

45

TTVV

TTVV

3

IM3001

Quản trị kinh doanh cho kỹ sư

3

45

45

0

0

x

 

0

20

0

0

20

60

TTVV

TT

4

IM2003

Kinh tế kỹ thuật

3

45

45

0

0

x

 

10

10

0

0

30

50

TTVV

TTVV

5

IM3003

Quản lý sản xuất cho kỹ sư

3

45

45

0

0

   

10

0

0

0

30

60

   

6

IM2011

Quản lý dự án cho kỹ sư

3

45

45

0

0

x

 

0

20

0

0

30

50

TTVV

TTVV

7

ME2047

Quản lý sản xuất

3

60

30

15

15

x

 

20

15

25

0

0

40

 

TTVV

Các môn tự chọn nhóm C (chọn 3 tín chỉ trong nhóm sau)

                             

8

ME4311

Điện trong kỹ thuật lạnh

3

45

45

0

0

   

0

0

0

0

40

60

VV

VV

9

ME4309

Lắp đặt, vận hành, sửa chữa hệ thống lạnh

3

45

45

0

0

   

0

0

0

0

40

60

VV

VV

10

ME4303

Kỹ thuật cháy

3

45

45

0

0

x

 

0

30

0

0

20

50

VV

VV

11

ME4305

Tuabin hơi và tuabin khí

3

45

45

0

0

x

 

0

30

0

0

20

50

VV

VV

12

ME4313

Anh văn chuyên ngành

3

45

45

0

0

x

 

0

30

0

0

20

50

TN

TN

13

ME4307

Kinh tế năng lượng

3

45

45

0

0

x

 

0

30

0

0

20

50

VV

VV

14

ME4301

Vật liệu nhiệt lạnh

3

45

45

0

0

x

 

0

30

0

0

30

40

TN

TN

 

 Hiện nay, chuyên ngành Kỹ thuật nhiệt của Bộ môn đã đạt được chuẩn kiểm định chất lượng AUN-QA năm 2018

* Mục tiêu của chương trình:

- Trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản về toán học và khoa học tự nhiên, đáp ứng cho việc tiếp thu các kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập ở trình độ cao hơn.

- Đào tạo sinh viên có các kiến thức cơ sở về kỹ thuật và ngành cần thiết để có đủ năng lực tham gia giải quyết các vấn đề liên quan đến các quá trình phân tích, đánh giá, thiết kế, chế tạo, vận hành, bảo trì, khắc phục sự cố, nghiên cứu, phát triển sản phẩm trong các hệ thống nhiệt lạnh.

- Xây dựng cho sinh viên các kỹ năng cá nhân, đạo đức nghề nghiệp, kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm đủ để làm việc trong môi trường công việc liên ngành, đa văn hóa.

- Cung cấp cho sinh viên những hiểu biết về kinh tế, chính trị, các kiến thức cơ bản về xã hội và nhân văn phù hợp với ngành được đào tạo để đóng góp hữu hiệu vào sự phát triển bền vững của xã hội và cộng đồng.

*Chuẩn đầu ra của chương trình:

Có khả năng áp dụng các kiến thức toán học, khoa học và kỹ thuật vào các vấn đề thuộc lĩnh vực liên ngành cơ khí và kỹ thuật nhiệt.
Có khả năng tiến hành các thí nghiệm, phân tích và giải thích dữ liệu trong lĩnh vực liên ngành cơ khí và kỹ thuật nhiệt.
Có khả năng thiết kế một hệ thống, một thành phần, một quá trình trong lĩnh vực nhiệt để đáp ứng các nhu cầu mong muốn.
Có khả năng hoạt động nhóm hiệu quả để hoàn thành một công việc chung.
Có khả năng nhận diện, phân tích và giải quyết các vấn đề kỹ thuật trong lĩnh vực nhiệt lạnh.
Có sự hiểu biết sâu rộng về ngành nghề, trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp trong trong lĩnh vực liên ngành cơ khí và kỹ thuật nhiệt.
Có khả năng giao tiếp hiệu quả thông qua báo cáo và thuyết trình trong môi trường trong nước cũng như quốc tế.
Hiểu rõ tác động của các giải pháp kỹ thuật trong bối cảnh kinh tế, môi trường và xã hội toàn cầu.
Nhận thức về tầm quan trọng của việc tự học và sự cần thiết phải học tập suốt đời.
Có kiến thức về các vấn đề đương thời.
Sử dụng tốt các phần mềm tính toán kỹ thuật, các phần mềm thiết kế, đồ họa 2D, 3D trong lĩnh vực liên ngành cơ khí và kỹ thuật nhiệt.
* Phương pháp giảng dạy, học tập và đánh giá :

Phương pháp giảng dạy lấy người học làm trung tâm, vì vậy bao gồm nhiều hình thức đánh giá:

Đánh giá theo quá trình: điểm các bài tập, bài báo cáo từng chương

Đánh giá theo từng giai đoạn: kiểm tra giữa kỳ và cuối kỳ
Đánh giá theo năng lực: điểm seminar
    · Khả năng dịch thuật,
    · Khả năng diễn đạt qua files, hình ảnh
    · Khả năng trình bày
    · Khả năng liên kết, hợp tác, lãnh đạo đội/nhóm
Đánh giá khả năng hiểu và tổng hợp: các bài kiểm tra nhỏ trên lớp

Đánh giá khả năng đọc hiểu, chuẩn bị bài học: kiểm tra đầu giờ

Ngành:  Kỹ thuật nhiệt

Chuyên ngành:   Kỹ thuật nhiệt lạnh

Ghi Chú

Kí hiệu

Loại Tiên Quyết/ Song Hành/ Học Trước

1

Môn Song Hành

2

Môn Học Trước

0

Môn Tiên Quyết
 

 

STT

MSMH

Tên môn học

Tín 
chỉ

Số tiết 

Tỉ lệ đánh giá (%)

Hình thức

TS

LT

TH

TN

BTL

DA

BT

BTL

TN

DA

KT

Thi

KT

Thi

Học kỳ 1

16

 

1

LA1003

Anh văn 1

2

60

0

60

0

   

0

0

0

0

40

60

TT

TT

2

MI1003

Giáo dục quốc phòng

0

0

0

0

0

   

0

0

0

0

0

   

0

3

PE1003

Giáo dục thể chất 1

0

30

8

0

22

   

0

0

0

0

0

100

 

TH

4

MT1007

Đại số tuyến tính

3

60

30

30

0

x

 

0

20

0

0

20

60

TT

VV

5

MT1003

Giải tích 1

4

75

45

30

0

x

 

0

20

0

0

20

60

TT

VV

6

PH1003

Vật lý 1

4

75

45

30

0

x

 

10

10

0

0

30

50

TTVV

TTVV

7

ME1001

Nhập môn về kỹ thuật

3

60

30

30

0

x

 

30

70

0

0

0

0

   

Học kỳ 2

18

 

1

LA1005

Anh văn 2

2

60

0

60

0

   

0

0

0

0

40

60

TT

TT

2

PE1005

Giáo dục thể chất 2

0

30

8

0

22

   

0

0

0

0

0

100

 

TH

3

MT1005

Giải tích 2

4

75

45

30

0

x

 

0

20

0

0

20

60

TT

VV

4

PH1005

Vật lý 2

4

75

45

30

0

x

 

10

10

0

0

30

50

TTVV

TTVV

5

PH1007

Thí nghiệm vật lý

1

30

0

0

30

   

0

0

50

0

0

50

 

TT

6

AS1003

Cơ lý thuyết

3

60

30

30

0

x

 

10

10

0

0

30

50

TT

TT

7

CI1003

Vẽ kỹ thuật

3

60

30

15

15

x

 

15

10

15

0

20

40

VV

MT

8

ME1005

Thực tập cơ khí đại cương 1

1

60

0

0

60

   

0

0

50

0

0

50

 

TH

Học kỳ 3

20

 

1

CH1003

Hóa đại cương

3

60

30

10

20

   

0

0

30

0

0

70

TT

TT

2

LA1007

Anh văn 3

2

60

0

60

0

   

0

0

0

0

40

60

TT

TT

3

PE1007

Giáo dục thể chất 3

0

30

8

0

22

   

0

0

0

0

0

100

 

TH

4

CI2003

Cơ lưu chất

3

60

30

15

15

   

10

0

20

0

20

50

TT

TT

5

ME2003

Nguyên lý máy

3

45

45

0

0

x

 

20

20

0

0

0

60

 

VV

6

CI2001

Sức bền vật liệu

3

60

30

15

15

x

 

0

10

20

0

10

60

 

VV

7

ME2001

Thực tập cơ khí đại cương 2

1

60

0

0

60

   

0

0

50

0

0

50

0

0

8

ME2021

Vẽ cơ khí

3

75

15

30

30

x

 

20

20

20

0

0

40

 

VV

9

SP1007

Pháp luật Việt Nam đại cương

2

30

30

0

0

   

0

0

0

0

30

70

TT

TT

Học kỳ 4

19

 

1

LA1009

Anh văn 4

2

60

0

52

8

   

0

0

10

0

30

60

TT

TT

2

ME2005

Trang bị điện - điện tử trong máy công nghiệp

4

90

30

30

30

x

 

25

25

20

0

0

30

 

TT

3

CO1003

Nhập môn về lập trình

3

60

30

0

30

x

 

0

30

30

0

0

40

 

TTVV

4

ME2007

Chi tiết máy

3

60

30

15

15

x

 

25

20

15

0

0

40

 

VV

5

ME2011

Đồ án thiết kế

1

45

0

0

0

 

45.0

40

0

0

0

0

60

 

VD

6

ME2039

Bơm, quạt, máy nén

2

45

15

15

15

   

10

0

10

0

20

60

VV

VV

7

ME2041

Nhiệt động và truyền nhiệt

4

75

45

15

15

x

 

15

10

15

0

20

40

TN

TN

Học kỳ 5

18

 

1

SP1003

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin

5

105

45

60

0

   

20

0

0

0

30

50

TT

VV

2

MT2001

Xác suất và thống kê

3

45

45

0

0

x

 

0

20

0

0

20

60

TT

VV

3

ME3001

Kỹ thuật thủy lực và khí nén

3

60

30

15

15

x

 

10

10

20

0

10

50

VV

VV

4

ME2009

Kỹ thuật điều khiển tự động

3

60

30

15

15

x

 

35

20

15

0

0

30

 

TT

5

ME3035

Kỹ thuật lạnh

3

60

30

15

15

x

 

10

10

10

0

30

40

VV

VV

6

ME2029

Thực tập kỹ thuật (nhiệt)

1

45

0

0

45

   

0

0

100

0

0

0

   

Học kỳ 6

17

 

1

MT1009

Phương pháp tính

3

45

45

0

0

x

 

0

20

0

0

20

60

TT

VV

2

SP1005

Tư tưởng Hồ Chí Minh

2

45

15

30

0

   

20

0

0

0

20

60

TT

VV

3

ME3037

Điều hòa không khí

2

45

15

15

15

x

 

10

10

10

0

30

40

VV

VV

4

ME3041

Kỹ thuật sấy

2

30

30

0

0

x

 

0

20

0

0

20

60

VV

VV

5

ME3043

Lò hơi và thiết bị đốt

3

60

30

15

15

x

 

0

20

10

0

20

50

VV

VV

6

ME3045

Năng lượng tái tạo

2

30

30

0

0

x

 

10

20

0

0

30

40

TN

TN

Các môn tự chọn nhóm A (chọn 3 tín chỉ trong nhóm sau)

                             

7

ME3009

Các quá trình chế tạo

3

60

30

15

15

x

 

25

10

15

0

0

50

 

VV

8

ME2015

Vật liệu học và xử lý

3

60

30

15

15

x

 

10

10

20

0

20

40

VV

TT

9

ME3003

Dung sai và kỹ thuật đo

3

60

30

15

15

x

 

25

15

20

0

0

40

 

VV

10

ME4007

CAD/CAM

3

60

30

15

15

x

 

10

30

10

0

0

50

 

VV

11

ME3005

Thiết kế hệ thống cơ điện tử

3

60

30

30

0

x

 

40

20

0

0

0

40

 

VV

12

ME3215

Tối ưu hóa và quy hoạch thực nghiệm

3

60

30

30

0

x

 

40

20

0

0

0

40

 

VV

13

ME3021

Kỹ thuật nâng vận chuyển

3

60

30

15

15

x

 

15

10

15

0

20

40

 

VV

14

ME3203

Các quá trình chế tạo tiên tiến

3

60

30

15

15

x

 

10

10

20

0

10

50

VV

VV

15

ME3013

Hệ thống PLC

3

60

30

15

15

x

 

30

10

20

0

0

40

 

VV

16

ME3007

Vi điều khiển

3

60

30

15

15

x

 

30

10

20

0

0

40

 

VV

Học kỳ 6 (hè)

3

 

1

ME3039

Thực tập tốt nghiệp (KT Nhiệt)

3

0

0

0

0

   

0

0

0

0

0

100

 

BC

Học kỳ 7

16

 

1

ME2019

Môi trường và con người

3

60

30

15

15

x

 

20

15

15

0

0

50

 

VV

2

SP1009

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

3

60

30

30

0

   

20

0

0

0

30

50

TT

VV

3

ME4013

Đo lường và tự động hóa các quá trình nhiệt lạnh

3

60

30

15

15

x

 

0

20

20

0

20

40

VV

VV

4

ME4015

Trung tâm nhiệt điện

3

60

30

15

15

x

 

0

20

10

0

20

50

VV

VV

5

ME4053

Đồ án chuyên ngành (kt nhiệt)

1

45

0

0

0

 

45.0

0

0

0

0

0

100

   

6

ME4091

Đề cương luận văn tốt nghiệp (kt nhiệt)

0

0

0

0

0

   

0

0

0

0

0

100

   

Các môn tự chọn nhóm A (chọn 3 tín chỉ trong nhóm sau)

                             

7

ME3009

Các quá trình chế tạo

3

60

30

15

15

x

 

25

10

15

0

0

50

 

VV

8

ME2015

Vật liệu học và xử lý

3

60

30

15

15

x

 

10

10

20

0

20

40

VV

TT

9

ME3003

Dung sai và kỹ thuật đo

3

60

30

15

15

x

 

25

15

20

0

0

40

 

VV

10

ME4007

CAD/CAM

3

60

30

15

15

x

 

10

30

10

0

0

50

 

VV

11

ME3005

Thiết kế hệ thống cơ điện tử

3

60

30

30

0

x

 

40

20

0

0

0

40

 

VV

12

ME3215

Tối ưu hóa và quy hoạch thực nghiệm

3

60

30

30

0

x

 

40