- Graduate students who have graduated from the HRE department are listed as follow:

 

Name

Defense date

Supervisor

Thẩm Trần Thanh Phong

26/7/16

PhD. Nguyễn Thế Bảo

Lê Đình Trung

26/7/16

Prof. PhD Lê Chí Hiệp

Nguyễn Vũ Bằng

7/01/16

PhD. Nguyễn Văn Tuyên

Tô Thành Tâm

7/01/16

Prof. PhD Lê Chí Hiệp

Lê Xuân Phong

7/01/16

PhD. Nguyễn Thế Bảo

Nguyễn Thanh Dũng

23/7/15

Prof. PhD Lê Chí Hiệp

Trần Thanh Long

23/7/15

Prof. PhD Lê Chí Hiệp

Trương Trọng Hiếu

23/7/15

PhD. Nguyễn Thế Bảo

Hoàng Văn Viết

23/7/15

PhD. Nguyễn Thế Bảo

Nguyễn Trung Kiên

14/01/15

PhD. Hà Anh Tùng

Prof. PhD Lê Chí Hiệp

Nguyễn Ngọc Trí

14/01/15

Prof. PhD Lê Chí Hiệp

Phạm Tiến Nguyên Khang

14/01/15

PhD. Hà Anh Tùng

Trương Đình Nguyễn Hoàn

14/01/15

PhD. Nguyễn Thế Bảo

Phạm Trần Phúc Thịnh

14/01/15

PhD. Bùi Trung Thành

PhD. Nguyễn Văn Tuyên

Nguyễn Hoàng Khôi

14/01/15

PhD. Bùi Trung Thành

PhD. Nguyễn Văn Tuyên

Đặng Văn Bên

15/7/14

Prof. PhD Lê Chí Hiệp

Quách Huy Hải

15/7/14

Prof. PhD Lê Chí Hiệp

Nguyễn Tiến Cảnh

15/7/14

Prof. PhD Lê Chí Hiệp

Ngô Thiên Tứ

15/7/14

Prof. PhD Lê Chí Hiệp

Phạm Bá Thảo

15/7/14

PhD. Nguyễn Văn Tuyên

Trần Xuân An

15/7/14

PhD. Nguyễn Thế Bảo

Võ Thiện Mỹ

15/7/14

PhD. Nguyễn Thế Bảo

Nguyễn Chí Thiện

15/7/14

PhD. Nguyễn Thế Bảo

Diệp Thị lành

31/12/13

Prof. PhD Lê Chí Hiệp

Cao Thái Nguyên

26/7/13

PhD. Nguyễn Văn Tuyên

Đinh Tiến Liêm

26/7/13

PhD. Nguyễn Văn Tuyên

Phạm Quang Phú

26/7/13

PhD. Bùi Trung Thành

PhD. Nguyễn Văn Tuyên

Diệp Thị Lành

31/12/2013

Prof. PhD Lê Chí Hiệp

Cao Thái Nguyên

26/07/2013

PhD. Nguyễn Văn Tuyên

Đinh Tiến Liêm

26/07/2013

PhD. Nguyễn Văn Tuyên

Phạm Quang Phú

 

PhD. Bùi Trung Thành

PhD. Nguyễn Văn Tuyên

Hoàng Tuấn Anh

  28/12/2012

PhD. Nguyễn Văn Tuyên

Đào Huy Tuấn

  28/12/2012

PhD. Nguyễn Thế Bảo

Huỳnh Phước Hiển

  28/12/2012

Prof. PhD Lê Chí Hiệp

PhD. Hoàng An Quốc

Quảng Thị Cẩm Thì

  28/12/2012

PhD. Hoàng An Quốc

Prof. PhD Lê Chí Hiệp

Đoàn Thạch Động

  28/12/2012

PhD. Bùi Trung Thành

Prof. PhD Lê Chí Hiệp

Lê Đình Nhật Hoài

  26/07/2012

PhD. Nguyễn Văn Tuyên

PhD. Bùi Trung Thành

Nguyễn Văn Toán

  26/07/2012

PhD. Nguyễn Văn Tuyên

Cao Minh Thiện

  26/07/2012

Prof. PhD. Lê Chí Hiệp

Đoàn Trung Tín

  26/07/2012

Prof. PhD Lê Chí Hiệp

Đinh ĐồngHiệp

  29/12/2011

Prof. PhD Lê Chí Hiệp

Nguyễn Thị Út Hiền

  29/12/2011

Prof. PhD Lê Chí Hiệp

Huỳnh Châu Hiệp

  29/12/2011

Prof. PhD Lê Chí Hiệp

Võ Long Hải

  29/07/2011

Prof. PhD Lê Chí Hiệp

Võ Mạnh Duy

  29/07/2011

Prof. PhD Lê Chí Hiệp

Ngô Thị Minh Hiếu

  29/07/2011

PhD. Nguyễn Thế Bảo

Cao Trung Hậu

  29/07/2011

PhD. Nguyễn Thế Bảo

Ngô Duy Tánh

  30/12/2010

PhD. Nguyễn Văn Tuyên

Ngô Đức Trọng

  30/12/2010

PhD. Bùi Ngọc Hùng

Nguyễn Duy Tuệ

  30/12/2010

PhD. Nguyễn Thế Bảo

Phan Nguyên Vinh

  30/12/2010

Prof. PhD Lê Chí Hiệp

Đoàn Minh Hùng

  29/7/2010

Prof. PhD Lê Chí Hiệp

Bùi Quốc Khoa

  27/9/2010

PGS.TS Nguyễn Hay

Nguyễn Thị Kim Liên

  29/7/2010

Prof. PhD Lê Chí Hiệp

Lê Vinh Phát

  29/7/2010

Prof. PhD Lê Chí Hiệp

Trần Hữu Phước

  26/12/2008

Prof. PhD Lê Chí Hiệp

Lê Hoàng Hải

  26/12/2008

PhD. Bùi Ngọc Hùng

Lại Hoài Nam

  26/12/2008

Prof. PhD Lê Chí Hiệp

Nguyễn Hiếu Nghĩa

  26/12/2008

PhD. Nguyễn Thế Bảo

Nguyễn Minh Phú

  26/12/2008

PhD. Bùi Ngọc Hùng

Đoàn Thanh Thông

  26/12/2008

PhD. Nguyễn Văn Tuyên

Nguyễn Thị Minh Trinh

  26/12/2008

Prof. PhD Trần Thanh Kỳ

Trương Quang Trúc

  26/12/2008

Prof. PhD Lê Chí Hiệp

Lâm Thanh Hùng

  29/07/2008

PhD. Nguyễn Thế Bảo

Lê Quang Huy

  29/07/2008

PhD. Nguyễn Thế Bảo

Trần Đình Anh Tuấn

      2007

PhD. Nguyễn Văn Tuyên

Võ Kiến Quốc 


 

  21/12/2006

Prof. PhD Lê Chí Hiệp

Nguyễn Văn Hạp

  21/12/2006

Prof. PhD Lê Chí Hiệp

Lê Minh Nhựt

  21/12/2006

Prof. PhD Lê Chí Hiệp

Trần Hồng Hà

  21/12/2006

PhD. Nguyễn Thế Bảo

Lê Chung Phúc

  21/12/2006

PhD. Nguyễn Thế Bảo

Nguyễn Hữu Nghĩa

  22/12/2006

PhD. Nguyễn Văn Tuyên

Phan Thành Nhân

  22/12/2006

Prof. PhD Nguyễn Hay

Trần Thanh Dũng

  22/12/2006

PhD. Nguyễn Thế Bảo

Trương Hồng Anh

  22/12/2006

PhD. Nguyễn Thế Bảo

Nguyễn Minh Kiệt

07/12/2005

Prof. PhD Lê Chí Hiệp

Nguyễn Tăng Thành

07/12/2005

Prof. PhD Lê Chí Hiệp

Nguyễn Thị Ngọc Thọ

07/12/2005

PhD. Nguyễn Thế Bảo

Phạm Minh Tú

07/12/2005

PhD. Nguyễn Thế Bảo

Nguyễn Văn Hường

05/12/2005

Prof. PhD Nguyễn Chánh Khê

PhD. Nguyễn Thế Bảo

Hoàng An Quốc

10/9/2004

Prof. PhD Lê Chí Hiệp

Lê Công Sơn

10/9/2004

Prof. PhD Lê Chí Hiệp

Hoàng Thị Nam Hương

10/9/2004

Prof. PhD Lê Chí Hiệp

Đặng Thành Trung

10/9/2004

PhD. Nguyễn Văn Tuyên

Võ Hoàng Anh Kiệt

10/9/2004

Prof. PhD Nguyễn Thanh Nam

Lê Kim Trường

10/9/2004

PGS.TS Hoàng Đình Tín

Trần Ngọc Hợp

 29/12/2004

PGS.TS Hoàng     Đình Tín

Phạm Hồng Lĩnh

29/12/2004

PhD. Nguyễn Thế Bảo

Nguyễn Công Hoan

 01/10/2004

Prof. PhD Lê Chí Hiệp

     

Department of Heat & Refrigeration Engineering

Faculty of Mechanical Engineering

Ho Chi Minh City University of Technology - VNU

Address: Building B5, 268 Ly Thuong Kiet street, District 10, Hochiminh City, Vietnam

Phone:+84 .028.38 647 256 ext.5897

Email: cnnhietlanh@hcmut.edu.vn

Facebook: Nhiệt lạnh ĐHBK HCM

9512782
Hôm nay
Tổng cộng
5190
9512782

Facebook

Joomla Templates - by Joomlage.com