Đây là chương trình học bổng Công ty PANASONIC dành cho sinh viên năm thứ 4 (đang thực hiện luận văn tốt nghiệp HK1 hoặc HK2 năm học 2019 - 2020) ngành Kỹ thuật nhiệt. Thông tin cụ thể xin tìm hiểu tại đường link bên dưới.


Each year the HRE department and its partners organize the scholarship award ceremony to award scholarships to students who are selected for their exemplary achievements. The selective factors for awards include their academic excellence and student life involvement. The list ofscholarships awarded in recent years is shown below:

 

 No

Scholarship

partner

Total amount

(VND)

Year

Awards

Link of award ceremony 

 1

BITZER

20.000.000

2017

10

http://www.nhietlanh.net/en/component/k2/item/84.html

2

DAIKIN

60.000.000

2017

15

http://www.hcmut.edu.vn/vi/newsletter/view/tin-tuc/4757-le-trao-hoc-bong-daikin-va-hoi-thao-chuyen-de-ve-may-nen-truc-vit-cong-nghe-vvr

3

MITSUBISHI ELECTRIC

60.000.000

2016

12

http://www.nhietlanh.net/vi/component/k2/item/57-le-trao-hoc-bong-mitsubishi-va-hoi-thao-multi-split.html

4

DAIKIN

60.000.000

2016

12

http://www.nhietlanh.net/vi/component/k2/item/52-le-trao-hoc-bong-daikin-va-hoi-thao-chuyen-de-vrv-hot-water.html

5

SEIBU GIKEN - TA HA

15.000.000

2016

3

http://www.nhietlanh.net/vi/component/k2/item/18-h-i-th-o-chuyen-d-ng-d-ng-cong-ngh-m-i-trong-thi-t-b-thu-h-i-nhi-t-x-ly-khong-khi-m-va-l-trao-h-c-b-ng-cong-ty-seibu-giken-ta-ha-2016.html

6

TA HA

15.000.000

2015

3

http://www.nhietlanh.net/vi/component/k2/item/45-h-i-th-o-chuyen-d-ng-d-ng-cong-ngh-kh-m-trong-dan-d-ng-va-cong-nghi-p-va-l-trao-h-c-b-ng-cong-ty-tnhh-ta-ha-2015.html

7

MITSUBISHI ELECTRIC

60.000.000

2015

12

http://www.nhietlanh.net/vi/component/k2/item/44-h-i-th-o-h-th-ng-di-u-hoa-khong-khi-trung-tam-city-multi-vrf-l-trao-h-c-b-ng-mitsubishi-electric-vn-2015-l-n-2.html

8

DAIKIN

60.000.000

2014

11

http://www.nhietlanh.net/vi/component/k2/item/25-l-phat-h-c-b-ng-daikin-va-h-i-th-o-chiller-va-cong-ngh-d-m-t.html

 

 

9

 

 

 

 

 

     BITZER

 

 

 

 

 

    7000€

 

 

2012

 

 

21

http://www.nhietlanh.net/vi/component/k2/item/37-cac-ho-t-d-ng-va-hinh-nh-trong-bu-i-gi-i-thi-u-cac-cong-ngh-may-nen-tr-c-vit-lo-i-h-c-a-hang-bitzer-va-l-phat-h-c-b-ng-bitzer-2012-ngay-15-03-2012-t-i-h-i-tru-ng-b4.html

 

 

10

 

 

2011

 

 

17

http://www.nhietlanh.net/vi/component/k2/item/38-cac-ho-t-d-ng-va-hinh-nh-trong-bu-i-h-i-th-o-v-cong-ngh-may-nen-piston-bitzer-va-l-trao-h-c-b-ng-bitzer-bitzer-reciprocating-compressor-technology-seminar-bitzer-scholarship-ceremony-ngay-21-10-2011-t-i-h-i-tru-ng-hoa-binh.html

11

TRANE

 20.000.000

2010

10

http://www.nhietlanh.net/vi/component/k2/item/42-cac-ho-t-d-ng-va-hinh-nh-trong-bu-i-l-trao-h-c-b-ng-trane-2010-va-h-i-th-o-ng-d-ng-cong-ngh-xanh-trong-thi-t-k-cac-h-th-ng-di-u-hoa-khong-khi-ngay-9-10-2010.html

Department of Heat & Refrigeration Engineering

Faculty of Mechanical Engineering

Ho Chi Minh City University of Technology - VNU

Address: Building B5, 268 Ly Thuong Kiet street, District 10, Hochiminh City, Vietnam

Phone:+84 .028.38 647 256 ext.5897

Email: cnnhietlanh@hcmut.edu.vn

Facebook: Nhiệt lạnh ĐHBK HCM

9860777
Hôm nay
Tổng cộng
14052
9860777

Facebook

Joomla Templates - by Joomlage.com