• Đào tạo nghiên cứu sinh, cao học ngành Kỹ thuật Nhiệt Lạnh và các ngành liên quan
  • Thực hiện và triển khai các đề tài nghiên cứu khoa học các cấp (Nhà nước, Thành phố, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đại học Quốc gia Tp.HCM và Trường Đại học Bách Khoa, ...)
  • Thực hiện nghiên cứu chuyển giao công nghệ với các cơ sở sản xuất trong lĩnh vực thiết bị nhiệt; nghiên cứu và phát triển công nghệ mới đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
  • Nghiên cứu chế tạo các thiết bị nhiệt có hiệu suất cao, các hệ thống máy nhiệt và máy lạnh đạt hiệu quả kinh tế cao và tiết kiệm năng lượng.
  • Khắc phục một phần tình trạng thiếu thiết bị phục vụ nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ trong lãnh vực Nhiệt Động và Truyền Nhiệt nói riêng và ngành Nhiệt & Năng Lượng nói chung.
  • Tạo điều kiện cho cán bộ giảng dạy tiếp cận thực tế sản xuất, kết hợp lý thuyết với thực hành, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học, mang kiến thức phục vụ xã hội.
  • Hỗ trợ công tác nghiên cứu của học viên cao học và nghiên cứu sinh. Phòng thí nghiệm sẽ là cơ sở vững chắc cho trường và khoa trong việc nâng cao chất lượng các luận văn thạc sĩ và tiến sĩ của ngành Công nghệ nhiệt cũng như các ngành có quan hệ khác.
  • Gắn nhà trường với thực tiễn sản xuất. Hợp tác và hỗ trợ doanh nghiệp trong việc nghiên cứu chế tạo thiết bị trao đổi nhiệt, máy và các thiết bị nhiệt lạnh.
  • Thực hiện các dịch vụ đo đạc cho các đơn vị

 

Department of Heat & Refrigeration Engineering

Faculty of Mechanical Engineering

Ho Chi Minh City University of Technology - VNU

Address: Building B5, 268 Ly Thuong Kiet street, District 10, Hochiminh City, Vietnam

Phone:+84 .028.38 647 256 ext.5897

Email: cnnhietlanh@hcmut.edu.vn

Facebook: Nhiệt lạnh ĐHBK HCM

9512831
Hôm nay
Tổng cộng
5239
9512831

Facebook

Joomla Templates - by Joomlage.com