Monday, 11 April 2016

The first announcement for graduate internship program in 2015-2016

Published in UNDERGRADUATE

THÔNG BÁO SỐ


(V/v: Thực tập tốt nghiệp năm học 2015-2016)

Tất cả các Sinh Viên dự kiến đủ điều kiện đi thực tập tốt nghiệp trong học kỳ hè năm học 2015-2016 lưu ý:

- Thời gian thực tập 08 tuần (dự kiến bắt đầu từ 01/06/2016).

- Sinh viên nào dự định đi thực tập tại công ty do mình tự liên hệ thì liên hệ trước với công ty và báo lại các thông tin cần thiết cho Bộ môn(thông tin gồm: tên công ty, địa  chỉcông ty, người liên hệ, số điện thoại liên hệ) trước ngày 06/05/2016. Sau thời hạn trên Bộ môn không giải quyết các trường hợp sinh viên đi thực tập tại các công ty do sinh viên tự liên hệ.

- Sinh viên nào không tự liên hệ được công ty thực tập thì sẽ đi thực tập tại các công ty do Bộ môn liên hệ(sinh viên sẽ được đăng ký công ty thực tập do Bộmôn liên hệkhi có thông báo).

- Mọi thông tin phản hồi sinh viên liên hệ văn phòng Bộ môn (Cô Hoàng Ngọc Như Mai) trong giờ hành chính.

- Thường xuyên theo dõi các thông tin liên quan đến TTTN tại bảng thông báo và trang web của Bộ môn (www.nhietlanh.net).


                                                                                       Ngày 08/03/2016.
                                                                                                               Bộ môn Công Nghệ Nhiệt Lạnh

Department of Heat & Refrigeration Engineering

Faculty of Mechanical Engineering

Ho Chi Minh City University of Technology - VNU

Address: Building B5, 268 Ly Thuong Kiet street, District 10, Hochiminh City, Vietnam

Phone:+84 .028.38 647 256 ext.5897

Email: cnnhietlanh@hcmut.edu.vn

Facebook: Nhiệt lạnh ĐHBK HCM

1123968
Hôm nay
Tổng cộng
255
1123968

Facebook

Joomla Templates - by Joomlage.com