Thursday, 17 November 2016

DANH SÁCH CÁC NCS ĐANG THỰC HIỆN LUẬN VĂN TIẾN SĨ

Published in Ph.D Program

 

NCS

Tên đề tài

Quyết định

Hướng dẫn

VÕ KIẾN QUỐC

Nghiên cứu khử muối từ nước biển bằng phương pháp phun - tách ẩm sử dụng năng lượng mặt trời

Quyết định số 2421/QĐ-ĐHBK-ĐTSĐH ký ngày 04.10.2012 (Cơ sở đào tạo: Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia Tp Hồ Chí Minh).

Hướng dẫn chính:

GS.TS LÊ CHÍ HIỆP

Hướng dẫn phụ:

TS NGUYỄN VĂN TUYÊN

NGUYỄN HIẾU NGHĨA

Nghiên cứu các quan hệ truyền nhiệt - truyền chất trong quá trình hấp thụ của máy lạnh hấp thụ H2O-NH3 loại liên tục và xác định kết cấu phù hợp với điều kiện Việt Nam

Quyết định số 2962/QĐ-ĐHBK-ĐTSĐH ký ngày 11.11.2013 (Cơ sở đào tạo: Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia Tp Hồ Chí Minh).

Hướng dẫn chính:

GS.TS LÊ CHÍ HIỆP

Hướng dẫn phụ:

PGS.TS HOÀNG AN QUỐC

NGUYỄN TRUNG KIÊN

Nghiên cứu tích hợp ejector mặt trời vào máy lạnh có máy nén hơi để đáp ứng các nhu cầu về điều hòa không khí tại các tỉnh phía nam Việt Nam

Quyết định số 2744/QĐ-ĐHBK-ĐTSĐH ký ngày 06.10.2015 (Cơ sở đào tạo: Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia Tp Hồ Chí Minh

Hướng dẫn chính:

GS.TS LÊ CHÍ HIỆP

Department of Heat & Refrigeration Engineering

Faculty of Mechanical Engineering

Ho Chi Minh City University of Technology - VNU

Address: Building B5, 268 Ly Thuong Kiet street, District 10, Hochiminh City, Vietnam

Phone:+84 .028.38 647 256 ext.5897

Email: cnnhietlanh@hcmut.edu.vn

Facebook: Nhiệt lạnh ĐHBK HCM

9860565
Hôm nay
Tổng cộng
13840
9860565

Facebook

Joomla Templates - by Joomlage.com