Tuesday, 12 April 2016

Invitation to participate in the program of “CÙNG NHAU VUN ĐẮP TÀI NĂNG VIỆT 2016” - NESTLE company

Published in UNDERGRADUATE

Mời các em sinh viên tham dự chương trình "CÙNG NHAU VUN ĐẮP TÀI NĂNG VIỆT 2016" - CÔNG TY NESTLE. Trong chương trình có nhiều nội dung rất hữu ích cho sinh viên ngành Nhiệt Lạnh, chi tiết xin vui lòng xem:

http://www.fme.hcmut.edu.vn/fme/index.php?tin=2038

Under construction

Department of Heat & Refrigeration Engineering

Faculty of Mechanical Engineering

Ho Chi Minh City University of Technology - VNU

Address: Building B5, 268 Ly Thuong Kiet street, District 10, Hochiminh City, Vietnam

Phone:+84 .028.38 647 256 ext.5897

Email: cnnhietlanh@hcmut.edu.vn

Facebook: Nhiệt lạnh ĐHBK HCM

9858083
Hôm nay
Tổng cộng
11358
9858083

Facebook

Joomla Templates - by Joomlage.com