Saturday, 11 November 2017

Announcement for submission of Master's Thesis in 2017

Published in Graduate

THÔNG BÁO

 

1. Học viên nộp thuyết minh LVThS có chữ ký của GVHD (03 cuốn) tại Bộ môn hạn chót ngày 4/12/2017.

2. Học viên nộp thuyết minh đề cương LVThS (tên đề tài: tiếng Việt + tiếng Anh) (02 cuốn) tại Bộ môn hạn chót ngày 18/12/2017.

Department of Heat & Refrigeration Engineering

Faculty of Mechanical Engineering

Ho Chi Minh City University of Technology - VNU

Address: Building B5, 268 Ly Thuong Kiet street, District 10, Hochiminh City, Vietnam

Phone:+84 .028.38 647 256 ext.5897

Email: cnnhietlanh@hcmut.edu.vn

Facebook: Nhiệt lạnh ĐHBK HCM

10534042
Hôm nay
Tổng cộng
9189
10534042

Facebook

Joomla Templates - by Joomlage.com